Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

Plzeňské tramvaje

Plzeň

Stavba tramvajové trati k univerzitě

Již od počátku fungování webu Plzeňké tramvaje, tedy od roku 2000 se zajímám také o stavbu tramvajové trati na Borská Pole. Její příprava probíhala velmi pozvolna a také jak se střídali na radnici politici, střídaly se názory na její potřebu. Postupné informace včetně článků z tisku jsou na stránce Dojedou někdy tramvaje na Borská Pole?

Kácení stromů

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Začátkem března 2018 jsou na webu města uveřejněny informace o kácení dřevin v Kaplířově ulici a dále v trase plánované tramvajové trati na Borská pole. Ke kácení má dojít v období od 9. března do konce března 2018.

Podívejme se na trasu tramvajové trati na obrázcích z 10. března 2018, tedy jen pár dní před kácením.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Z Klatovské třídy tramvaje odbočí vpravo do Kaplířovy ulice. Křižovatka bude větší a mírně posunutá, aby byla kolmá. Padne tak původní brána borských kasáren, i opuštěný dům kasáren v Kaplířově ulici. V samotné Kaplířově ulici zmizí nejen stromy, ale později také hradby po obou stranách.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

V místě, kde dnes obočují autobusy mírně vlevo do Dobřanské ulice, bude vybudováno první tramvajové obratiště, spolu s autobusovým terminálem. Nahradí tak současnou konečnou u Borského parku. Od první konečné dál ve směru navazujícím na Kaplířovu ulici bude pokračovat tramvajová trať k univerzitě. Po mostě v místě dnešní lávky překoná dálniční přivaděč a za ním se trať stočí mírně vpravo, aby minula budovy fakulty aplikovaných věd. Před ní byl měla být zastávka.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

Za Fakultou aplikovaných věd následuje mírný levý oblouk a pak trať pokračuje do prostoru u křižovatky ulic Podnikatelská a U Letiště mezi obdchodní dům Decathlon a budovu Fakulty designu a umění. Zde bude postaveno druhé tramvajové obratiště.

Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018 Kaplířova ulice těsně před kácením 10. 3. 2018

Přibližně po dvou týdnech je vykáceno. Další obrázky tak ukazují znovu trasu tramvajové trati, ale již bez stromů.

Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018 Kaplířova ulice po vykácení stromů 21. 3. 2018


Vypsání výběrového řízení

Nákres tramvajové trati na Borská Pole - zdroj: město Plzeň Náhled na plány terminálu Dobřanská z webu města Na jaře 2018 je městem vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole". V níže přiloženém odkazu v archivu dokumentů najdete v Zadávací dokumentaci (příloha č. 4a - dokumentace) mnoho podrobných plánů. Na přiloženém obrázku vpravo je např. náhled na první konečnou s terminálem MHD za křižovatkou Kaplířova - Dobřanská.

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole - archiv dokumentů


Bourání budovy kasáren

Mezi tím probíhá od konce června 2018 bourání budovy bývalých kasáren v Kaplířově ulici. Na bourání byla vypsána veřejná zakázka zvlášť a musí být dokončeno tak, aby mohlo být následně předáno staveniště vysoutěženému zhotoviteli stavby tramvajové trati.

Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 30. 6. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 20. 7. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 20. 7. 2018 Bourání budovy kasáren v Kaplířově ulici 2. 8. 2018


Smlouva se zhotovitelem podepsána

Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání 2. srpna 2018 schválilo uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole“ s vybraným účastníkem veřejné zakázky. Vítězem jsou slovenské firmy TSS GRADE, a.s., Doprastav, a.s., a česká spol. Doprastav CZ, s.r.o., které podaly společnou nabídku v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky jako „Společnost TD Borská Pole“, za cenu 479.841.593,83 Kč bez DPH.

Následně plzeňský primátor Martin Zrzavecký a generální ředitel slovenské společnosti TSS GRADE a.s. Dušan Chovanec ve čtvrtek 23. srpna 2018 podepsali smlouvu na prodloužení tramvajové trati na Borská Pole.


Již se něco děje

16. 9. 2018 16. 9. 2018 První náznaky dění v prostoru budoucího terminálu u křižovatky Kaplířova - Dobřanská se zřejmě objevily 13. 9. 2018, kdy zde probíhaly drobné terénní úpravy. Na místě se objevila také cedulka s informací o povolené stavbě.


Borská Pole 30. 9. 2018 Na leteckém snímku z 30. 9. 2018 je již patrná trasa budoucí tramvajové trati. Příliš teréních úprav sice ještě na místě neproběhlo, ale nějaká technika se již v trase pohybovala a tak koridor je již patrný.


Lávka přes dálniční přivaděč krátce před snesením 27. 9. 2018 V sobotu 6. 10. 2018 byla snesena lávka přes dálniční přivaděč. Byla zde dočasně usazena na podpěrách pro tramvajový most. Podpěry byly postavné již v roce 2010 jako součást dálničního přivaděče. V budoucnu se zde stezka pro pěší na novém tramvajovém mostě opět objeví, ale to potrvá.

Lávka přes klatovský přivaděř krátce před jejím snesením 5. 10. 2018 Již odstraněná lávka přes klatovský přivaděč 7. 10. 2018 Již odstraněná lávka přes klatovský přivaděč 7. 10. 2018 Snesená lávka přes klatovský přivaděč ležící nedaleko přivaděče 7. 10. 2018

Trasa budoucí tramvajové trati na Borská Pole 7. 10. 2018 Trasa budoucí tramvajové trati na Borská Pole 7. 10. 2018 V zadní části trasy tramvajové trati za dálničním přivaděčem již probíhají první terénní úpravy.

 


Bourání zdi kasáren 16. 10. 2018 Kaplířova ulice 8. 12. 2018 Koncem října 2018 byla zbourána hradba po pravé straně Kaplířovi ulice (ve směru z Bor) a v prosinci 2018 zde již probíhají nějaké úpravy sítí.

8. 12. 2018 8. 12. 2018 Na místě se také objevují dva bilboardy o stavbě. Jeden informuje, že se jedná o stavbu města Plzně vč. mapky trati a kontakty na zhotovitele i technický dozor a druhý informuje o spolufinancování projektu z fondů Evropské unie.

Práce na podpěrách mostu 8. 12. 2019 Práce probíhají také na opěrách budoucího tramvajového mostu. Kromě jejich úprav již vyrůstají také nové betonové zdi před mostem. Za mostem vznikla patrně provizorní přeložka horkovodu.


Co nového začátkem roku 2019?

Kaplířova ulice po zbourání hradeb v místě vedel budovy kasáren 25. 2. 2019 Práce v okolí budoucího mostu přes dálniční přivaděč 26. 2. 2019 Info o stavbě přestupního terminálu 25. 2. 2019 Práce probíhají na více místech současně. V Kaplířově ulici zmizely další hradby v místě bývalé budovy kasáren a terénní práce se zvolna rozbíhají také v prostoru budoucího přestupního terminálu na konci Kaplířovy ulice. Dále se pracuje na úpravách podpěr mostu přes dálniční přivaděč a rostou zde další opěrné zdi.

Budování kanalizce v trase tramvajové trati mezi mostem a FAVkou 26. 2. 2019 Prostor budoucí konečné vedle Decathlonu 26. 2. 2019 V úseku za mostem směrem k FAVce je pak v trase tramvajové trati postupně budována kanalizace. Ta se objevuje také vedle Decathlonu, tedy v místě budoucí konečné. Dle její polohy je patrné, že terén zde po dokončení bude výše než dnes, tedy asi na úrovni ulice U Letiště. Současné práce si již vynutily zrušení obslužné komunikace k univerzitě, která bude po té napojena skrz vzniklé obratiště.


Stav v polovině března 2019

Kaplířova ulice 17. 3. 2019 Kaplířova ulice 17. 3. 2019 S přicházejícím jarem se práce více rozjíždějí. V Kaplířově ulice se toho sice viditelně příliš nemění, ale pracuje se zde na inženýrských sítích.

Budoucí tramvajový most 17. 3. 2019 Budoucí tramvajový most 17. 3. 2019 Postupně také vyrostly další betonové zdi na okrajích budoucího tramvajového mostu přes dálniční přivaděč. Zejména na straně od Bor, jak je patrné na širokém snímku vpravo, kde je pro lepší představu přidán nákres budoucího mostu.

Kanalizace u budoucí tramvajové trati 17. 3. 2019 První patky sloupů trolejového vedení 17. 3. 2019 Zatím co s kanalizací se postupuje od mostu dál, kolem FAVky, tak v zadní části budoucí trati v táhlém oblouku mezi FAVkou a Decathlonem se v polovině března objevují již první patky pro sloupy trolejového vedení. A jak už zaznělo výše, kanalizace je budována také v místě druhého tramvajového obratiště, tedy vedle Decathlonu.

Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 11. 3. 2019 Budoucí konečná vedel Decathlonu 17. 3. 2019


Stav koncem března 2019

22. 3. 2019 22. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019 26. 3. 2019

Duben 2019

8. 4. 2019 Za budovou FAVky je již v místě trati vybagrována zemina, aby se mohlo upravit podloží. Po obou stranách buducí trati jsou již patky pro sloupy trolejového vedení a jak už zaznělo, podél jde také kanalizace. V následujícím úseku směrem k Decathlonu půjde trať mírně vzhůru a tak již není potřeba koridor bagrovat. Naopak zde bude podloží navezeno. Právě i konečná vedle Decathlonu bude položena výše, než byl původní terén. Bude ve stejné výšce jako Podnikatelská ulice a tak je původní níže položený prostor již zavážen zeminou právě z jiných míst stavby.

8. 4. 2019 8. 4. 2019 8. 4. 2019 8. 4. 2019


15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019 V polovině dubna 2019 je již upravována křižovatka ulic Podnikatelské a U Letiště, kde vzniká také vjezd do budoucího autobusového obratiště uprostřed druhé tramvajové smyčky. V prostoru, jak je patrné na snímku vpravo, je válcována postupná navážka.

15. 4. 2019 Nejdále v realizaci trati je úsek za budovou FAV, kde jsou v polovině dubna 2019 již pokládány vrstvy podloží a také odvodňovací drenáže. V tomto úseku tak patrně uvidíme nejdříve první koleje.

15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019 15. 4. 2019

15. 4. 2019 15. 4. 2019 Vydatně se pracuje také v okolí mostu. Upraveny byly podpěry, na které bude most usazen a vyrostly zde také nové podpěrné zdi. Za mostem ve směru k Borským Polím probíhá také stavba kolektoru pro teplovod, který zde kříží trasu tramvajové trati. Nyní vede teplovod provizorní přeložkou.

15. 4. 2019 Teréní úpravy a stavba kanalizace a dalších sítí probíhají také v prostoru budoucího přestupního terminálu za křižovatkou Kaplířova - Dobřanská. Pracovně byla tato konečná nazývána Kaplířova, ale po zrušení původní tramvajové smyčky u Borského parku bude patrně pojmenována Bory.


Květen 2019

První koleje na Borský Polích - zatím jen jako materiál 1. 5. 2019 První koleje na Borský Polích - zatím jen jako materiál 1. 5. 2019 Začátkem května 2019 se na Borských Polích objevují již první kolejnice. Zatím však pouze jako složený materiál. Na místě jsou již také další části kolejových konstrukcí, tedy výhybky a křížení.

1. 5. 2019 jsou na stavbu přivezeny také první díly mostu, který překlene klatovský dálniční přivaděč.

1. 5. 2019 1. 5. 2019 2. 5. 2019 2. 5. 2019

Budoucí tramvajový most přes dálniční přivaděč 4. 5. 2019 Budoucí tramvajový most přes dálniční přivaděč 4. 5. 2019 Most bude sestaven vedle a až po té bude na svém definitivní místo nad dálniční přivaděč nasunut. Hned následující dny začaly práce na jeho montáži. Zde pohled od Borských Polí.

Budoucí tramvajová konečná mezi ZČU a Decathlonem 4. 5. 2019 Budoucí tramvajová konečná mezi ZČU a Decathlonem 4. 5. 2019 Koridor trati začíná být také patrný v prostrou druhého tramvajového obratiště, tedy konečné mezi ZČU a Decathlonem. V prostoru na snímku vpravo pak budu ve smyčce dvě koleje.


Stav koncem května 2019

26. 5. 2019 26. 5. 2019 Další série snímků pochází z 26. 5. 2019. Zachycuje připravené podloží v úseku od Technické ulice po konečnou Univerzita. Připraveny jsou patky sloupů, odvodnění, připravují se kabelové trasy, pomocí plastových multikanálů.

26. 5. 2019 26. 5. 2019 26. 5. 2019 26. 5. 2019

30. 5. 2019 30. 5. 2019 Pokračuje se také na stavbě mostu přes klatovský dálniční přivaděč. Koncem května je již mostovka svařena v celé délce a je stavěno lešení pro montáž oblouků. Ty jsou již na snímcích níže pořízených 30. 5. 2019. Připomínám, že most je montován vedle svého definitivního umístění a teprve později bude nad silnici nasunut.

30. 5. 2019 30. 5. 2019 30. 5. 2019 30. 5. 2019


Červen 2019

26. 5. 2019 26. 5. 2019 Od pondělí 3. 6. 2019 je pro veškerou dopravu včetně autobusových linek uzavřena Kaplířova ulice. Hned začátkem týdne byla vyfrézována vozovka a zbourána brána původních kasáren. I zde tak začnou intenzivnější práce nejen na stavbě tramvajové trati, ale vlastně na rekonstrukci a rozšiřování celé ulice.

25. 6. 2019 25. 6. 2019 Koncem června 2019 je dokončena montáž tramvajového mostu a je připravena dráha pro jeho nasunutí nad dálniční přivaděč. Ve stejné době se také rozbíhají viditelnější práce v prostoru budoucího terminálu Bory.


Červenec 2019

25. 6. 2019 8. 7. 2019 Jak už zaznělo v rubrice Z Provozu probíhá od 1. 7. 2019 tramvajová výluka na původní konečnou Bory, z důvodu pokračujících stavebních prací na křižovatce Klatovská - Kaplířova.

V prvním červencovém týdnu je také stěhován tramvajový most, který byl v předchozích týdnech smontován vedle svého budoucího umístění. Rychlost posunu 350 tun těžkého kovového obloukového kolosu je zhruba 36 centimetrů za deset minut.

Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský Přesun mostu nad dálniční přivaděč 2. 7. 2019, foto: P. Dvorský

8. 7. 2019 8. 7. 2019 Začátkem druhého červencového týdne je pak pod mostem rozebrána posuvná dráha. Oproti poloze na těchto snímcích most ještě mírně klesne a bude usazen na definitivní ložiska.

7. 7. 2019 7. 7. 2019 Pracuje se na obou budoucích obratištích. Na prvním, kde vznikne současně autobusový terminál je vybudována kanalizace a jsou pokládány podložní vrstvy.

Na druhém obratišti ležícím vedle Decathlonu jsou práce již výrazně dále. Kromě podloží, kanalizace, patek na sloupy jsou zde již usazeny také obrubníky.

7. 7. 2019 7. 7. 2019 7. 7. 2019 7. 7. 2019

V polovině července 2019 se na budoucí konečné Univerzita objevují první sloupy pro budoucí trolejové vedení. Patrně aby mohly být již také dodělávány některé povrchy nástupišť a chodníků, kde je již pokládána dlažba.

První sloupy na budoucí konečné Univerzita 14. 7. 2019  Budoucí konečná Univerzita 15. 7. 2019  Budoucí konečná Univerzita 15. 7. 2019 Budoucí trať před konečnou Univerzita 17. 7. 2019

Postupně také přibývají obrubníky ohraničující trať odtud směrem k FAVce. Kolem nich je také již navážena zemina, kterou je zarovnáván okolní terén. Pracuje se také samozřejmě na dalších místech. Dokončuje se kolektor horkovodu na západním okraji tramvajového mostu a také most je již definitiovně uložen na ložiska. Mění se i prostor budoucí nové konečné Bory, kde přibývají podkladové vrstvy.

Budoucí konečná Bory 15. 7. 2019 Již usazený tramvajový most přes dálniční přivaděč 15. 7. 2019 Tramvajová most přes dálniční přivaděč 17. 7. 2019 Kaplířova ulice 15. 7. 2019


Srpen 2019

30. 8. 2019 30. 8. 2019 Koncem srpna se objevují první koleje na Borských polích. Konkrétně v budoucím obratišti konečné Univerzita ležícím vedle Dacathlonu je to rozjízdná výhybka a navazující oblouk kolejí ve splítce.

31. 8. 2019 31. 8. 2019 O kus dál, směrem na Bory jsou pak v táhlém oblouku již položeny ypsilonové pražce. Tyto nezvyklé pražce jsou vhodné zejména do oblouků, díky jejich většímu příčnému odporu vůči štěrkovému loži. V Plzni budou použity poprvé a v ČR jsou používané na rekonstruovaných úsecích meziměstské tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou.

31. 8. 2019 31. 8. 2019 Na zmiňovaný oblouk pak navazuje úsek před budovou FAV. Zde je úsek, který by měl být upraven pro zmírnění vibrací a rušení při měření, které se v budově v laboratořích provádí. V srpnu jsou zde tak k vidění oddělená pole s nějakou betonovou směsí.

30. 8. 2019 31. 8. 2019 V Kaplířově ulici během srpna vyrostly sloupy zřejmě budoucích protihlukových zdí. V křižovatce s Klatovskou pak pokračují práce na sítích. Konečná Bory je trolejově odpojena, na křižovatce zmizely i některé sloupy trolejového vedení a jsou také vyjmuté kolejnice z BKV panelů v úseku před křižovatkou.


Září 2019

6. 9. 2019 6. 9. 2019 Již začátkem září se objevují další koleje. Před prvním položeným obloukem obloukem (viz. fota výše) jsou kolejnice již i ve výstupní zastávce konečné Univerzita. Další část obratiště se na pokládku kolejí teprve připravuje, viz. foto vpravo.

Kolejnice jsou však již v celé délce táhlého oblouku směřujícím k budově FAV. Jak už zaznělo výše, jsou zde namontovány na ypsilonové pražce.

Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019 Kolejnice na ypsilonových pražcích 6. 9. 2019

Další obrázky jsou z druhé poloviny září. Ve většině obratiště konečné Univerzita jsou již koleje. Je zde použita technologie pevné jízdní dráhy s upevněním W-tram. V následujícím úseku jsou položené koleje na ypsilonových pražcích. Zatím však trať nění podbitá.

22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019

22. 9. 2019 22. 9. 2019 Před budovou FAV je kolejiště opět tvořené pevnou jízdní dráhou, tedy s upevněním W-tram zalité do betonu. Vedle trati naproti budově FAV se objevuje nové staveniště a tak ani zde tramvaje nepojedou jen mezi poli.

Práce rychle pokračují i na obratišti Bory, tedy smyčce s autobusovým terminálem na konci Kaplířovi ulice. V samotné Kaplířově ulici se dokončují sítě a pracuje se na podloží.

22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019 22. 9. 2019


Říjen 2019

1. 10. 2019 1. 10. 2019 Zde dva snímky pořízené z budovy FAV. Na snímku vlevo vidíme budoucí konečnou Univerzita a vpravo pak pohled na budoucí trať s tramvajovým mostem a za ním budoucí přestupní terminál Bory.

Níže pak snímky z 5. 10. 2019 zachycující postupně celou trasu od Bor až k na konečnou Univerzita se zamračenou, místy až tajemnou oblohou.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Na Klatovské třídě se pod vozovkou budovala kanalizace a další sítě a nyní je již také rozebrána tramvajová trať a rozbitá původní podkladová betonová deska, která zde zřejmě byla ještě jako podloží trati před položením BKV panelů. Na snímku vpravo je pak budoucí ústí Kaplířovy ulice na Klatovskou.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Kaplířova ulice je zatím ještě bez kolejí. V některých částech jsou již hotové sítě a je připravováno podloží, někde se sítě ještě dokončují. Tramvaje by na Borská Pole měly vyjet v polovině prosince 2019, ale je také možné, že některé komunikace zde budou dokončovány až do jara 2020, kdy až má být dokončena celá stavba.

Skupina snímků ukazuje budoucí přestupní terminál Bory. Uprostřed tramvajového obratiště, jehož kolejiště je zde zatím jen v malé části, bude autobusový terminál.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019

Za tramvajovým mostem již vzniká násep také v místě, kde tramvajovou trať podchází nově vybudovaný kolektor s horkovodem. V navazujícím úseku kolem budovy FAV již byly položeny koleje tvořené pevnou jízdní dráhou s upevněním W-tram. Celé kolejiště zde leží v odpružené betonové vaně. Chybí zatím úsek, kde trať bude křížit Technickou ulici. V navazujícím úseku jsou pak položené kolejnice na ypsilonových pražcích.

5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019 5. 10. 2019

5. 10. 2019 5. 10. 2019 Na konečné Univerzita přibyl další úsek kolejí a to v nástupní zastávce. V části smyčky jsou na sloupech již připravené převěsy pro trolejové vedení.

 


 

Podobné stránky:
Plánované tramvajové tratě
Co nás čeká v tramvajovém provozu?
Dynamický dispečink
Inteligentní zastávky
Vozovna Slovany
Napájení tramvají
Zajímavé rekonstrukce tratí na přelomu 80. a 90. let
Rekonstrukce Sadů Pětatřicátníků 2003 - 2004 (v rubrice Z provozu)
Rekonstrukce mostu U Jána 2005 - 2006
Rekonstrukce Slovanské aleje 2006
Rekonstrukce Karlovarské třídy 2009

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer a autoři uvedení na fotografiích

NAVRCHOLU.cz