Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje - rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany

Letecký pohled na vozovnu Slovany Vizualizace nové vozovny Slovany Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) podepsaly v polovině září 2020 smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech, kterým je konsorcium tří firem pod společným názvem Společnost Vozovna Slovany. Rekonstrukce následně začala koncem října 2020. Dokončena by měla být na konci roku 2022.

Bourání garáží v severní části vozovny 13. 11. 2020 Vyklizená pravá část staré haly 18. 11. 2020 Rekonstrukce celého areálu, tedy bourání a stavba nových hal, bude probíhat za provozu. Tramvaje tak budou v různých etapách odstavovány také na konečných, či na provizorním kolejišti v areálu vozovny. Během listopadu 2020 již probíhají demoliční práce např. na garážích v severní části areálu, kde parkovaly vozy pro opravy trolejového vedení. Postupně je také vyklízena "stará hala".


Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Bourání staré haly pak začíná v polovině prosince 2020. Bagry se do ní zakusují od její zadní části, po odbourání tzv. trolejbusové haly, která sloužila pracovníkům vrchní stavby. Čelní stěna s vjezdovými vraty tzv. staré haly pak padá 17. 12. 2020.

Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany Rekonstrukce vozovny Slovany


Z důvodu uvolnění vozovny již od prosince 2020 parkuje v nočních hodinách 9 souprav na konečné Světovar. V pracovní dny odtud vyjíždějí na linky 2 a 4, o víkendech pak po rozpojení souprav i na linku č. 1. Od 1. 2. 2021 bude noční odstav rozšířen i na další konečné.

Provizorní haly ve vozovně Slovany 20. 1. 2021 V areálu vozovny jsou postavené provizorní haly, které budou sloužit i pro údržbu vozů. Jízdní řády jsou tvořené tak, že se všechny vozy budou pravidelně střídat v odstavování na konečných a v omezeném množství ve vozovně, kde současně proběhne jejich údržba. Zejména ve večerních hodinách tak bude možné se častěji setkávat s manipulačními jízdami při přesunech těchto vozů, či s některými spoji linky č. 2 směřujícími přes Slovany do vozovny, nebo naopak spoje linky č. 1 směřující odstavit se na Světovar.

Stavba provizorních odstavných kolejí 17. 1. 2021 Napojování provizorních odstavných kolejí 24. 1. 2021 Vedle venkovních odstavných kolejí přibyly další provizorní koleje pro odstav vozů po zbourání průjezdné či tzv. nové haly. Její bourání bude probíhat během února 2021.

Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Z toho důvodu došlo 27. 1. 2021 k přestěhování historických vozů do provizorní haly. Ta byla postavena zcela vlevo vedle odstavných kolejí, tedy v místě, kde stály původně garáže. Provizorní hala je bez trolejového vedení a tak při jejich stěhováná bylo potřeba i lidské síly. Šlo o centimetry, ale po odmontování některých spřáhel se do haly podařilo vtěsnat všechny historické vozy, tedy: Ringhoffer č. 82, Křižík / Brožík č. 18, T1 č. 121, T2 č. 133, T3 č. 192 a T3 č. 187.

Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historickcýh vozů do provizorní haly 27. 1. 2021


Začátkem února 2021 probíhá bourání průjezdné tzv. nové haly, tedy koleje 11 - 20.

Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021 Stěhován historických vozů do provizorní haly 27. 1. 2021


Další série fotografií ukazuje stav z poloviny března 2021. Na prvním celkovém snímku si popíšeme aktuální situaci. Celkový pohled na vozovnu Slovany 10. 3. 2021 Zcela vlevo vidíme část provizorní haly, ve které jsou dlouhodobě deponovány historické vozy. Odstavené tramvaje na levé straně stojí na nově vybudované provizorní odstavné ploše, v místě původních garáží vozidel horního vedení. Na odstavnou plochu lze vjíždět pouze výhybkou směřující na bývalou pětadvacátou kolej a následně úvratí přes kolejovou harfu vzadu. Manipulace se zde odstavenými vozy je tak složitá a nová provizorní odstavná plocha se používá zejména pro dlouhodobý odstav, tedy aktuálně např. pro vysoké analogové progressy.

Následují používané a na fotografii prázdné odstavné koleje č. 21 - 24, nazývané dříve také zahrada. Ty se nyní používají nejvíce pro běžný odstav (i sem je nutno zacouvávat). Přes dopoledne zde parkují šejdry (ty jsou pak večer ukončeny na konečných a další den vozy z nich jedou na celodenní pořadí) a přes noc zde parkují některá denní pořadí, obvykle až po provedení denního ošetření v hale KP. Tedy vozy mají důmyslně zpracované jízdní řády tak, že se střídají v nočním odstavu na konečných i ve vozovně, aby mohly procházet kontrolami, či údržbou.

Dále vidíme bagry pracující na suti po bývalé tzv. nové hale. Dále vpravo, přibližně v prostoru tzv. staré haly, jsou již budovány nějaké nové patky. Vpravo je pak jediná dosud stojící hala, tzv. "KáPé", nebo-li hala kontrolních prohlídek. V ní právě probíhá denní ošetření vozů a také samozřejmě i KP. Za ní pak jsou ještě bílé provizorní haly. Ty se používají ke složitějším opravám, např. tam nyní byla spojována a kompletována K3R-NT č. 313, která byla nedávno přivezena z VP z dílen na Karlově. Není to zkrátka žádná sranda, taková rekonstrukce vozovny a současné organizování tramvajového provozu.

Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021 Rekonstrukce vozovny Slovany 10. 3. 2021

Konstrukce nových hal vozovny 9. 4. 2021 Konstrukce nových hal vozovny 9. 4. 2021 V dubnu 2021 v areálu vozovny na betonových základech rostou již zárodky konstrukce nových hal.

 

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Kromě areálu vozovny probíhají práce také v jejím sousedství na Slovanské aleji. Jde o rekonstrukci trati, ze které budou vystavěny nově vjezd a v zadní části vozovny pak výjezd.

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021

Následující obrázky z července 2021 ukazují postupující práce na Slovanské aleji. Na betonové desce je položeno nové kolejiště. Kolejnice jsou obložené protivibračními protihlukovými bočnicemi. Celé kolejiště je zalité betonem a následuje vrchní asfaltová vrstva.

Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021 Slovanská alej 21. 4. 2021

Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 V srpnu se finišuje s kolejištěm, ale také s povrchy v zadní části Slovanské aleje a také s novým vjezdem a novou vjezdovou harfou vozovny. Sem byl měl být přesunut provoz s příjezdem od Světovaru od 16. 8. 2021

Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021 Slovanská alej 6. 8. 2021

Souprava 319+252 ve starém vjezdu od Slovan 16. 8. 2021 Vario LFR.S č. 340 ve starém vjezdu od Slovany 16. 8. 2021 S pokračující rekonstrukcí vozovny dochází ke změně organizace provozu ve vozovně. Dne 15. 8. 2021, respektive poslední vozy až po půlnoci, tedy 16. 8. 2021 naposledy zatahovaly tramvaje původním vjezdem, tedy přímo Slovanskou alejí od Slovan. Ráno 16. 8. 2021 tudy ještě tramvaje také vyjížděly, ale šejdry se již vrací přes Světovar a novým bočním vjezdem přímo do zadní části vozovny. Původní vjezd / výjezd (na snímcích) bude úplně zrušen a na jeho místě vyroste nová administrativní budova, která odcloní hluk z vozovny směrem k bytovým domům.

K3R-NT č. 312 při výjezdu z vozovny směrem na Světovar 17. 8. 2021 EVO2 č. 372 při výjezdu z vozovny směrem na Světovar 17. 8. 2021 Provoz je tak nově veden novým vjezdem od Světovaru, který bude dočasně i výjezdem, než bude vybudován nový výjezd blíže ke Slovanům. V této části vozovny je již vystavěna nová kolejová harfa se začátky kolejí směřujícími k nové hale a napojena je kolejově také provizorní odstavná plocha již dříve provozovaná z opačné strany. Veškeré výjezdy i zátahy jsou tak nyní vedeny přes Světovar.

10. 8. 2021 17. 8. 2021 Při vjezdu do vozovny jedou tramvaje popředu. Řidič na konci směny opouští tramvaj již před vjezdem a zaváží ji nejprve pracovník údržby na halu KP. Po provedeném denním ošetření ji následně zálohující řidič odváží na parkovací místo. Naopak při výjezdu z odstavného kolejiště musí řidič nejprve vycouvat na kolej vedle provizorní haly a teprve odtud vyjíždějí vpřed na Slovanskou alej k Světovaru. Ve vozovně však parkuje stále jen část vozů. Oběhy mají takové, aby se zde vystřídaly na údržbu a zbytek stále parkuje na konečných a manipulačních obratištích.

6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 6. 10. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021

Rekonstrukce Slovanské aleje také pokračuje. Novou podobu získává křižovatka u bývalého vjezdu do vozovny. Tramvajová trať zde již bude procházet pouze obloukem Slovanskou alejí.

22. 9. 2021 22. 9. 2021 28. 9. 2021 28. 9. 2021

Pohledy zhora pak ukazují celkový stav z poloviny října 2021. Na prvním snímku zcela vlevo je používané provizorní odstavné kolejiště, kam se dnes jezdí zadním vjezdem od Světovaru. Ven pak tramvaje vycouvávají. Zcela vpravo stojí s červenými vraty ještě poslední z původních hal, tzv. KP, nebo-li hala kontrolních prohlídek. A uprostřed pak rostou nové haly vozovny. Na pravém snímku je pak uspořádání kolejiště ulice na křižovatce Slovanské aleje s Francouskou ulicí.

9. 10. 2021 9. 10. 2021 9. 10. 2021

EVO2 č. 376 zatahující z linky č. 1 Slovanskou alejí 26. 10. 2021 40T č. 385 na Slovanské aleji 25. 10. 2021 S postupující rekonstrukcí je od 23. 10. 2021 opět průjezdná manipulační trať ze Slovan do vozovny, případně až na Světovar. Od pondělí 25. 10. 2021 pak již tramvaje nezatahují jen přes Světovar, ale vozy z linek č. 1 a 4 míří do vozovny přes Slovany.

Od 23. 12. 2021 je v provozu nová tramvajová zastávka Vozovna Slovany. Obsluhují jí zatahující a vyjíždějící spoje z vozovny. Tedy zatahující spoje linek 1 a 4 mají na transparentu uveden cíl Vozovna Slovany a cestující mohou s nimi ze Slovan pokračovat až sem. Existují úvahy o prodložení některých spojů linky č. 1 sem s obratem přes vozovnu, ale nebude to určitě dříve než po dokončení vozovny.

T3R.P č. 217 krátce před odvozem 5. 1. 2022 3. 2. 2022 3. 2. 2022 3. 2. 2022

3. 2. 2022 3. 2. 2022 Jak je patrné i z předchozích snímků, začátkem roku 2022 již viditelně roste také nová administrativní budova vozovny. Vedle ní ještě stojí dosud používaná měnírna. Ta pak po spuštění nové měnírny v nové budově zmizí.

3. 2. 2022 3. 2. 2022 Práce již finišují na halách pro opravy a údržby tramvají. Hala již dostává nejen vnější opláštění, ale i vnitřní vybavení. Nebude chybět myčka, soustruh kol a další dílenské vybavení.

10. 1. 2022 3. 2. 2022 Vedle ní stojí již také hala pro odstav vozů, ve které se teprve v lednu 2022 betonují povrchy a následně buduje kolejiště.

 


KT8D5-RN2P č. 288 v nové hale údržby 16. 3. 2022 Od 8. března 2022 jsou ve vozovně používány nové haly údržby. Přesouvá se sem tak i denní ošetření vozů a v dalším týdnu se začíná s bouráním staré haly KP z osmdesátých let. Současně jsou také odváženy buňky, které sloužily jako šatny a kanceláře pracovníků údržby. I oni jsou již v nových prostorách.

Bourání haly KP 16. 3. 2022 Bourání haly KP 16. 3. 2022 Bourání haly KP 16. 3. 2022 Bourání haly KP 16. 3. 2022

7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 proběhla prohlídka pokračující stavby pro novináře, které jsem se zúčastnil a přináším tak více obrázků přímo ze stavby. Jak již zaznělo, jsou již používány nové haly údržby. Hala myčky se však zatím používá spíše pro odstav vozů a soustruh funguje také jen v omezeném režimu. Kolej k němu ještě není totiž napojena a lze tak soustružit pouze vyvázané podvozky. 7. 4. 2022 7. 4. 2022 Bohužel mnoho strojů potřebných pro údržbu vozů není zatím ještě připojeno k napájení, což by se mělo zlepšit po spuštění nové měnírny. Haly tak vypadají již pěkně moderně, ale místní pracovníci dosud provádí údržbu vozů v omezených podmínkách. Po dokončení by však mělo jít o nejmodernější areál v republice.

Stavební práce pokračují na velké hale pro odstav vozů a na administrativní budově. Všechny haly vozovny pokryjí tzv. zelené střechy. Ty mají nejen snížit tepelnou zátěž (nebudou pro okolí obrovským tepelným ostrovem), ale umožňují i akumulaci dešťové vody. Přebytečná voda bude jímána do nádrže a dále využita pro mytí tramvajových vozidel. Střechu pokrývají suchomilné rostliny (rozchodníky), jejichž barva ve skutečnosti není a nebude zelená, ale spíše žlutohnědá či rezavá. Podobné se objeví na rekonstruované tramvajové trati v Bolevci.

7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022 7. 4. 2022


2. 5. 2022 2. 5. 2022 Postupující práce na hale odstavu umožňují její částečné zprovoznění 21. 6. 2022. V souvislosti s tím dochází ke změně jízdních řádů, neboť již méně tramvají je odstavováno na konečných. Vozy již nenocují na konečné Univerzita, Světovar a odstavy skončily v manipulačních obratištích Malesická a Mozartova. Po skončení denního provozu zůstává několik pořadích ještě odstaveno na konečných Skvrňany, Košutka a Bolevec.

2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022 2. 5. 2022

Současně s částečným zprovozněním haly pro odstav, je zahájeno rozebírání provizorní odstavné plochy. Rychle je také zbourán stan, kde stály historické tramvaje.

EVO2 č. 383 v Bolevci 17. 7. 2022 Souprava 326+196 na Košutce 18. 7. 2022 Zbývající koleje v nové odstavné hale jsou zprovozněny a se změnou jízdních řádů od 19. 7. 2022 již nocují všechny tramvaje ve vozovně. V noci na 18. 7. 2022 tak naposledy nocují tramvaje na konečných Bolevec, Skvrňany a Košutka.

18. 7. 2022 18. 7. 2022 18. 7. 2022 18. 7. 2022

Ještě celé prázdniny vyjíždějí tramvaje z vozovny couváním budoucím vjezdem na Slovanskou alej. To není ideální nejen pro řidiče tramvají, ale zejména v době výjezdu odpoledních šejdrů i pro ostatní dopravu. Postupně se však pracuje i na stavbě výjezdu z vozovny. Hrubá část administrativní budovy u výjezdu je dostavována až nyní z toho důvodu, že v jejím místě stála stará měnírna. Ta mohla být zbourána až po zprovoznění nové měnírny, nalézající se vedle v části administrativní budovy bez oken. Nová měnírna byla zprovozněna v květnu.

Souprava 342+343 projíždí kolem vozovny 18. 8. 2022 Budoucí výjezd z vozovny 18. 8. 2022 Budoucí výjezd z haly odstavu 24. 8. 2022 EVO2 č. 383 na Slovanské aleji před administrativní budovou 29. 8. 2022


Od ranní výpravy 1. 9. 2022 je v provozu nový výjezd z vozovny a již tedy není potřeba vycouvávat vjezdem.

1. 9. 2022 Souprava 256+257 vyjíždí po nové výjezdové harfě 1. 9. 2022 Souprava 330+265 vyjíždí po nové výjezdové harfě 1. 9. 2022 Souprava 243+244 v novém výjezdu 1. 9. 2022

Astra, Trio? Výzdova v hale odstavu 26. 11. 2022 Souprava 331+263 vyjíždí na odpolední šejdr 30. 12. 2022 Koncem roku se pracuje jak na administrativní budově, tak na venkovní odstavné ploše. Dne 7. 12. 2022 je z provizorní buňky u vjezdu do vozovny přestěhována výpravna do přízemí PUBu (do prostoru vedle vyjíždějící tramvaje na fotografii).

Venkovní odstav 26. 11. 2022 Venkovní odstav 26. 11. 2022 Soustruh 26. 11. 2022 Hala odstavu před ranním výjezdem 6. 12. 2022

EVO2 na objízdné koleji při Slovanské aleji 19. 1. 2023 Od soboty 14. 1. 2023 jsou v provozu všechny koleje vozovny Slovany, včetně objízdné koleje při Slovanské aleji. Tramvaje, které po zátahu projdou denním ošetřením na šesté koleji, nemusí cestou na odstav vyjíždět ven na Slovanskou alej, ale projedou právě po této objízdné koleji a následně jedou zaparkovat do haly odstavu.

Venkovní odstav již s tramvajemi 14. 1. 2023 Kolej č. 27 bez trolejového vedení 6. 1. 2023 Funguje již také venkovní zastřešený odstav. Na snímku jsou vozy na kolejích (zprava) č. 22, 23, 24 a 25. Koleje 22 a 23 nejsou na této straně napojené, jsou tedy slepé, či kusé a může se na nich manipulovat pouze z příjezdové harfy. Budou sloužit pro dlouhodobý odstav, tedy vozy vyřazené, či dlouho čekající na opravy. Vlevo od těchto vozů je ještě objízdná kolej č. 26 a pak kusá kolej č. 27 bez trolejového vedení pro případné nakládání vozů na trajler pomocí jeřábů.

Zastávka Vozovna Slovany s provozně administrativní budovou v pozadí 17. 1. 2023 Aktuálně se tak finišuje na PUBu (provozně administrativní budově) a zbývá také zprovoznit automatické stavění vlakové cesty. Celá rekonstrukce vozovny Slovany, včetně administrativní budovy, by měla skončit cca v březnu 2023.

PUB 19. 1. 2023 PUB 19. 1. 2023 PUB 19. 1. 2023 PUB 19. 1. 2023

Pohled na vozovnu ze severní strany 16. 2. 2023 Pohled na vozovnu ze severní strany 16. 2. 2023 Zde na obrázcích z poloviny února 2023 je pohled na halu odstavu ze severní strany. Vpravo je pak kryté venkovní stání (koleje 22-25) a objízdná kolej 26.

Souprava 324+196 vyjíždí z hayl denního ošetření 17. 2. 2023 PUB 16. 2. 2023 Dne 16. 2. 2023 byl pak nad výjezdem z hal namontován nápis "vozovny Slovany". Na snímku pod ním právě souprava 324+196 vyjíždí z haly denního ošetření, kudy projíždí jednou denně všechny tramvaje po návratu z linky. V následujích dnech přibývají na budovách další nápisy PMDP. Obrázek vpravo ukazuje budovu PUB krátce před dokončením, se zataženými žaluziemi téměř ve všech oknech.


Slavnostní otevření nové tramvajové vozovny na Slovanech

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Ve čtvrtek 16. 3. 2023 proběhlo dopoledne slavnostní otevření nové tramvajové vozovny na Slovanech. Pro zvané hosty jela také zvláštní tramvaj do centra města, s odjezdem v 9:30 z obratiště U Zvonu. Nasazena byla logicky tramvaj nejnovějšího typu Škoda 40T, konkrétně vůz č. 385.

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření se konalo za účasti primátora města, zástupců firem podílejících se na projektování a realizaci stavby, vedení města, vedení PMDP a médií. Za novou administrativní budovou u výjezdu z hal stála vystavená druhá z nových tramvají 40T, tedy vůz č. 386 a před ní pak měli své krátké projevy řečníci z řady významných hostů. Následovalo stříhání pásky a tím je vozovna považována za symbolicky otevřenou, byť zde vlastně provoz probíhal po celou dobu stavby.

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023

Vybírám z tiskové zprávy:
Jedna z největších akcí v novodobé historii Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) – rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech, je po 29 měsících dokončena. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení včetně myčky tramvají nebo moderního podúrovňového soustruhu, poskytne vozovna nové zázemí pro zaměstnance a mnohem lépe a citlivěji je řešeno i její sousedství v těsné blízkosti obytné zóny. Jelikož se jedná o jedinou tramvajovou vozovnu v Plzni, probíhala rekonstrukce tramvajové vozovny za plného provozu. Celková cena stavby je 1,8 mld. Kč, z toho více jak třetinu pokryla získaná dotace. Trvala 29 měsíců a podílelo se na ní okolo 950 osob.

Nová vozovna nabízí kvalitní zázemí pro zaměstnance, automatickou myčku využívající také dešťovou vodu, moderní podúrovňový soustruh na obrábění ojetých kol tramvají nebo průjezdné haly pro odstav tramvají o délce 124 metrů, ve kterých je možné nově odstavit 52 vozů o délce 33 metrů a 7 vozů o délce 15 metrů. Celá vozovna je navíc navržena v konceptu modrozelené infrastruktury, který je založen na principu odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Do tohoto konceptu je zahrnuta i zelená střecha o výměře cca 13,5 tisíce metrů čtverečních, již zmíněná myčka a také závlahový systém pro zalévání svislých ozeleněných částí budov.

Nová vozovna přispěje nejen k lepší údržbě tramvají a celkovému provozu plzeňské městské veřejné dopravy, ale také pomůže zlepšit klima a životní podmínky pro obyvatele zástavby v okolí areálu.

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Po slavnostním ceremoniálu se hosté přesunuli do haly odstavu, kde bylo připraveno občerstvení. Odtud také vycházely tři prohlídkové okruhy a sice do hal údržby, do měnírny, či do provozně administrativní budovy. Ve fotokoutku byla možnost pořízení smímku na památku s historickými vozy v pozadí. Fotografie z hal údržby se zde na webu již objevily, tak níže přidávám snímky z měnírny.

Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023 Slavnostní otevření tramvajové vozovny na Slovanech 16. 3. 2023

 

Obecné informace na stránce Vozovna Slovany
Noční prohlídky staré vozovny před její rekonstrukcí

Další podobné stránky:

Oslavy 90 let MHD v Plzni v roce 1989
Oslavy 100. let MHD v Plzni - 1999
Historický víkend 2000
Historický víkend 2001
Reportáž z akce časopisu Městská doprava v roce 2001
Historický víkend 2002
Den otevřených dveří - 105. let MHD - 12. 6. 2004
Den otevřených dveří 2005
Den otevřených dveří 2006
Den otevřených dveří 2007
Historický víkend 2008
Historický víkend 2009
Oslavy 110 let MHD v Plzni (2009)
Historický víkend 2011 (70 let trolejbusů)
Oslavy 115 let MHD v Plzni (2014)
Historický víkend 2017

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz