Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeňské tramvaje

Přesuvna v areálu dílen v Cukrovarské ulici 7. 12. 2002 Opískovaná skříň vozu č. 286 v ústředních dílnách DP v Cukrovarské dne 7. 12. 2002 Těžká údržba tramvají, tedy velké prohlídky a modernizace byly do léta 2014 prováděny v ústředních dílnách, které se nacházely v areálu vozovny trolejbusů a autobusů v Cukrovarské ulici.

Převoz vozu č. 109 do firmy Datatechnik Plus do Třemošné dne 22. 11. 2002 Protože tyto dílny již mnoho let nejsou spojeny s tramvajovou sítí žádnou manipulační tratí (trať byla zrušena v roce 1994), musí sem být tramvaje převáženy na trajleru. To není právě levná finanční záležitost a údržbu tramvají to zdražuje.

Původní tramvajová trať do dílen byla pozůstatkem trati z náměstí Republiky k Plynárně a do Doudlevec. Trať byla jednokolejná a vedla po straně ulic (Františkánská, Goethova, Prokopova, Doudlevecká). Pohlednice - U Mrakodrapu Ex pražský vůz T1 odtahuje vůz T3 z dílen - Doudlevecká ulice Zrušena byla z důvodu rekonstrukce většiny komunikací v její trase v devadesátých letech a patrně nesouhlasu dopravní policie s jejím dalším provozem (tramvaje by jezdily i v protisměru). Problém by jistě dnes byl i s neukázněností parkujích motoristů na jen nepravidelně pojížděné trati. Podíl na zrušení trati mohly mít i nerealizované plány na přesun Přetah vozu z dílen, Gorkého, osmdesátá léta 9Tr č. 305 s manipulační tramvajovou tartí do dílen v Cukrovarské ulici 19. 8. 1991 dílen těžké údržby do vozovny na Slovanech (po jejím případném zvětšení). A v neposlední řadě také finance. Při rekonstrukcí dotčených ulic, by musela být rekonstruována také trať, což se mohlo zdát jako nerentabilní. Poslení tramvaj tudy údajně projela 23. června 1994 (vůz T3 č. 194 ze Slovan do dílen). Následující den začala rekonstrukce Františkánské ulice a tím byla trať přerušena.

Likvidace posledních pozůstatků tratě do Cukorvarské - křižovatka u Mrakodrapu 8. 6. 2003 Poslední pozůstatky trati v křižovatce u Mrakodrapu byly likvidovány až v červnu 2003. V tomto místě bývaly dokonce dvě koleje, neboť zde byla původně výhybna. V době, kdy trať byla používaná už jen jako manipulační do dílen, se však již využívala jen jedna kolej a vyhybky zde již nebyly.

Opískovaná skříň vozu č. 286 v ústředních dílnách DP 7. 12. 2002 Vůz T3P č. 248 krátce před dokončením modernizace v ústředních dílnách DP v Cukrovarské dne 7. 12. 2002 V dílnách v Cukrovarské ulici byly vozy opravovány ve značně stísněných podmínkách, což je vidět i na fotografiích. Na snímku vlevo je opískovaná vozová skříň vozu T3 č. 287 (EX reklama Q-foto) a vpravo pak již vůz T3R.P č. 248 krátce před dokončení modernizace.  v ústředních dílnách DP v Cukrovarské dne 12. 6. 2004 Vůz T3P č. 248 krátce před dokončením modernizace v ústředních dílnách DP v Cukrovarské dne 7. 12. 2002 Probíhaly zde samozřejmě i modernizace trolejbusů. Pro zlepšení situace byly různé plány na revitalizaci technické základny dopravního podniku. Z plánovaných projektů se však mnoho let nic nedělo. Pokročilé byly plány Vůz č. 269 při modernizaci v dílnách v Cukrovarské 12. 6. 2004 Vůz č. 269 při modernizaci v dílnách v Cukrovarské 12. 6. 2004 na zvětšení tramvajové vozovny na Slovanech s tím, že by se sem přesunula i těžká údržba tramvají. Opakovaně se objevovaly i různé úvahy nad výstavbou nové vozovny na Borských polích, či v areálu Škoda.

Podvozky v dílnách v Cukrovarské 12. 6. 2004 V tisku se dokonce objevily úvahy o tramvajové trati ze Skvrňan na Borská pole, ze které by byla manipulační odbočka do areálu Škoda, čímž by výrobce tramvají získal napojení na tramvajovou síť pro možné testování nových vozů. Vzhledem k finanční náročnosti a trase s malým dopravním významem, šlo však o spíše o nereálné úvahy.

Vůz 234 krátce po zahájení modernizace v dílnách v Cukrovarské dne 4. 3. 2004 Souprava 233+234 po dokončení modernizace v sadech Pětatřicátníků Souprava vozů č. 233+234 měla být v roce 2004 na delší dobu poslední soupravou modernizovanou v dílnách Plzeňských městských dopravních podniků - v Cukrovarské ulici. Další várka vozů se dle výsledku výběrového řízení modernizovala u firmy DPO Inekon v Ostravě Martinově. Podle neoficiálních informací se uvažovalo o dalším utlumení činnosti tramvajových dílen. Větší opravy tramvají se měly dělat jen u externích firem.

Vozy T3M č. 219 a 247 v dílnách DP v Cukrovarské ulici - Den otevřených dveří 18. 6. 2005 Budoucí vůz T3P č. 265 v dílnách v Cukrovarské ulici 18. 6. 2005 Nakonec se tak naštěstí nestalo a v dílnách se od druhé poloviny roku 2004 dělaly velké prohlídky vozů T3M. Také se v roce 2005 opět udělala modernizace jedné soupravy vozů T3 na typ T3R.P (260+265) ve stejném rozsahu jako předchozí plzeňské vozy T3R.P.

Vůz T3M č. 213 po VP na Mikulášském náměstí 27. 11. 2004 Vůz T3M č. 246 při VP v dílnách v Cukrovarské 18. 6. 2005 Vůz T3M č. 246 při VP v dílnách v Cukrovarské 18. 6. 2005 Vůz T3M č. 237 v dílnách v Cukrovarské 18. 6. 2005

Modernizace trolejbusu 14Tr v dílnách v Cukrovarské ulici 18. 6. 2005 Trolejbusy 15TrM v dílnách v Cukrovraské ulici 27. 6. 2009 I v následujích letech zde nadále probíhají velké prohlídky některých vozů T3R.P a T3M. Současně jsou ale i další vozy také odesílány k externím dodavatelům (viz níže). I nadále v dílnách probíhá také těžká údržba trolejbusů.

Historický vůz T2 č. 133 již po laku v dílnách v Cukrovarské - 1. 5. 2009 Vozy 253 a 252 při VP v dílnách v Cukrovarské - 1. 5. 2009 Vozy 281 a 257 v dílnách při VP - 27. 6. 2009 Den otevřených dveří v dílnách - 27. 6. 2009

Od 1. ledna 2013 převzala veškerou údržbu vozů PMDP firma Bammer Trade a.s. Převzetí údržby vozů PMDP bylo součástí velké zakázky na stavbu nové vozovny trolejbusů a autobusů, kterou schválilo zastupitelstvo města Plzně v dubnu 2012 (info např. zde). Proti této zakázce byla opozice, varovalo před ní ministerstvo financí (info např. zde) a zastupitelům města psalo své obavy a negativní stanoviska k zakázce i několik aktivních fandů MHD v Plzni. Zakázka byla však nakonec zastupitelstvem schválena.

Prakticky firma Bammer Trade a.s. (patřící pod Škodu) převzala zaměstnance údržby PMDP a v pronajatých prostorech provádí údržbu podobně jako PMDP dosud. Tramvaje nám naštěstí nadále jezdí, byť určité první komplikace např. spojené s opravami vozů po nehodách se v prvních měsících objevily a některé vozy tak stály po nehodě déle, než by tomu bylo dříve. Důvodem je zdlouhavější administrativa předcházející opravám. Pro každou opravu mimo pravidelnou údržbu je potřeba zadat zvláštní zakázku.

Den oetvřených dveří v novém depu Karlov Nové depo trolejbusů a autobusů vyrostlo na Karlově v areálu Škoda. V politicky připravovaném projektu se však na tramvajové dílny tak trochu zapomnělo a protože ve vysoutěžené zakázce nebyly, není na Karlově ani jediná kolej. I tak by zde těžká údržba tramvají měla probíhat. Poslední tramvají, jejíž VP proběhla ještě v dílnách v Cukrovarské ulici byla KT8D5-RN2P č. 294. Dílny opustila 20. 8. 2014.

V dolní části stránky jsou uvedeni také další externí partněři, kteří se na údržbě vozů podíleli. Dnes si veškerou údržbu řeší firmy patřící pod Škodu.

 


Převozy tramvají do dílen, či na externí opravy

Jak už zaznělo výše, od roku 1994, kdy byla zrušena manipulační trať do dílen v Cukrovarské, jsou tramvaje na těžkou údržbu převáženy na návěsech. Tedy dříve do Cukrovarské, případně do dílen externích partnerů. Dnes do nového depa na Karlov, nebo jiných dílen společnosti Škoda (Movo, Pars nova Šumperk). Absence těžké údržby na Slovanech a převozy vozů jinam s sebou přináší nemalé náklady. Dnes, když je však veškerá údržba vozů, součástí zakázky na 29 let na veškerou údržbu vozů a stavbu nového depa Karlov, již toto nikoho příliš nepálí. Zde jsou fotografie z přeprav tramvají.

KT8D5 č. 296 při odjezdu z Mostu do Plzně 28. 12. 2006, foto: IGBT Převoz článko Astry č. 303 zachycen v sadech Pětatřicátníků 3. 9. 2012 Převoz článku KT8D5-RN2P č. 296 z VP - 24. 3. 2014 Převoz článku KT8D5-RN2P č. 296 z VP - 24. 3. 2014


Depo 2015

Srovnávací fotografie v prostory původních tramvajových a trolejbusových dílen Bývalá odstavná plocha autobusů s halou bývalých dílen v pozadí - dnes DEPO 2015 Po problémech s areálem pivovaru Světovar bylo rozhodnuto, že plánované kulturní akce probíhající v souvislostí s EHMK Plzeň 2015 budou probíhat právě v areálu bývalé vozovny v Cukrovarské ulici. Také hala původních tramvajových a trolejbusových dílen byla upravena pro pořádání koncertů a výstav. Přibyly nové vstupy do haly směřující k dolní bráně z Preslovy ulice a pro místo se začal používat název DEPO 2015.

PECHA KUCHA v bývalých dílnách PMDP respektive DEPU 2015 - 20. 2. 2015 PECHA KUCHA v bývalých dílnách PMDP respektive DEPU 2015 - 20. 2. 2015 PECHA KUCHA v bývalých dílnách PMDP respektive DEPU 2015 - 20. 2. 2015 PECHA KUCHA v bývalých dílnách PMDP respektive DEPU 2015 - 20. 2. 2015

Vyhlášení ankety Žebřík v prostorách původních autobusových dílen Vyhlášení ankety Žebřík v prostorách původních autobusových dílen První kulturní akcí v těchto industriálních prostorech byl dvanáctý ročník PECHA KUCHA NIGHT v pátek 20. 2. 2015 (foto výše). Zatím, co PECHA KUCHA probíhala v hale tramvajových a trolejbusových dílen, tak následující březnové vyhlášení ankety Žebřík, se konalo v hale původních autobusových dílen. Zde jsou srovnávací fotky tohoto prostoru.

 


Externí partneři podílející se na "těžké" údržbě vozů:

Datatechnik plus

Areál firmy Datatechnik Plus v Třemošné 27. 4. 2002 Datatechnik Plus v Třemošné u Plzně byl jedním z partnerů PMDP provádějící velké prohlídky vozů, či některé práce na nich. Pracovalo se zde prakticky na vozech všech typů, zejména pak na KT8D5. Na následujících fotografiích z října 2007 je zachycen rozpracovaný vůz č. 291. Bohužel po převzetí veškeré údržby vozů externí firmou byla spolupráce s firmou Datatechnik postupně omezována, až skončila.

KT8D5 č. 291 při velké prohlídce v areálu firmy Datatechnik plus 9. 10. 2007, 
foto: Karel Šimána KT8D5 č. 291 při velké prohlídce v areálu firmy Datatechnik plus 9. 10. 2007, 
foto: Karel Šimána KT8D5 č. 291 při velké prohlídce v areálu firmy Datatechnik plus 9. 10. 2007, 
foto: Karel Šimána KT8D5 č. 291 při velké prohlídce v areálu firmy Datatechnik plus 9. 10. 2007, 
foto: Karel Šimána

Střední článek K3R-NT č. 314 v Třemošné 27. 3. 2020 Později se však v jejich prostorách tramvaje opět objevují (2020). Patrně pronajaté je má některá ze škodováckých firem provádějící zde opět některé práce na VP.

 

DP Most

Nakládka vozu KT8D5 č. 290 v Mostě 28. 12. 2006, 
foto: IGBT Vůz T3 č. 190 v Mostě 11. 9. 2004, 
foto: IGBT Dalším místem které příležitostně smluvně zajišťuje některé velké prohlídky plzeňských tramvají jsou dílny Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. I zde opravují vozy všech typů a to i přes to, že zde vozy KT8D5 neprovozují.

 

 

DP Ostrava

Plzeňský a ostravský vůz v dílnách DPO 2. 12. 2004
Foto: Tomáš Vantuch Vůz č. 253 v ostravských dílnách v Martinově 29. 8. 2004 Modernizace osmi vozů T3 na typ T3R.P proběhla v ostravských dílnách DPO v Ostravě Martinově. Koncem roku 2007 zde také byly provedeny velké prohlídky několika vozů T3.

 

Pars Nova

Budoucí vůz K3R-NT pro PMDP v hale firmy Pars nova a. s.
Foto: Pars nova a. s. Budoucí vůz K3R-NT pro PMDP v hale firmy Pars nova a. s.
Foto: Pars nova a. s. V šumperském Parsu v letech 2005 - 2006 z osmi vozů T3 vznikly čtyři vozy K3R-NT s novým středním nízkopodlažním článkem. Bývalé ŽOS Šumperk, později Pars nova, patří od roku 2008 do skupiny Škoda Transportation patřící pod společnost Škoda Holding. V roce 2014 se zde dělala také velká prohlídka Astry č. 310.

 

KOS Krnov

Budoucí plzeňských vůz č. 315 v Krnovských opravnách a strojírnách 31. 1. 2008.
Foto J. Trnka Budoucí plzeňských vůz č. 315 v Krnovských opravnách a strojírnách 31. 1. 2008.
Foto J. Trnka V Krnovských opravnách a strojírnách jsou vyráběny (či oficiálně modernizovány) vozy T3R.PLF, jejichž dodavatelem je Pragoimex. Také zde probíhají modernizace vozů KT8D5 na KT8D5-RN2P. Rovněž se zde vyrábí tramvaje Vario. A protože podíl firmy Pragoimex již vlastní také Škoda, je do tramvají Vario (a všech nových tramvají) již montována výhradně elektrická výzbroj Škoda.

 

Další stránky:
Vozovna Slovany
Plánované tramvajové tratě
Montážní jáma v Bolevci
Napájení tramvají
Konstrukce tramvajových tratí
Způsoby ovládání elektricky stavěných výhybek
Akustický informační systém pro nevidomé
Poptávkové otevírání dveří

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer a autoři uvedení na fotografiích

NAVRCHOLU.cz