Servírovací rituál Stella Artois

Výhry v soutěži

Každý týden získá 50 nejlepších soutěžících dárkové balení sklenice Stella Artois

Vítěz má možnost věnovat výhru některémi ze svých kamarádů
a obdarovat ho tímto výjimečným zážitkem.

Životy

Pokusy

10

Získej body

 7,89

Vyber správný název kroku

Vyber správný obrázek kroku

 1. IISetnutí
 1. krokA
 2. krokB
 3. krokC
 4. krokD

Vyber chybějící prostřední krok rituálu

 1. IVPěna
 2. Doplň krok
 3. VIISoud

Vyber chybějící prostřední krok rituálu

 1. IVPěna
  krok
 2. Doplň krok
 3. VIISoud
  krok
 1. krok
 2. krok
 3. krok
 4. krok
Úkol 1/9

Životy

Pokusy

10

Získej body

 7,89

Úspěšně jsi splnil úkol

Sklenice

IV. Pěna

Správná pěna chrání pivo před vzduchem a tedy před ztrátou chuti. Lorem ipsum dolor sit amet.

NESPLNIL JSI ÚKOL

Sklenice

Tvá odpověď:IV. Pěna

Správná odpověď:III. Začátek magie a alchymie

Držte sklenici pod úhlem 45 stupňů.

Jsi opravdový znalec rituálu servírování

Překvapil jsi nás svými znalostmi 9 krokového rituálu.
Proto bychom ti rádi nabídli možnost vstoupit mezi náše věrné fanoušky.

Staň se fanouškem

Gratulujeme, splnil jsi úspěšně všechny úkoly

Překonal jsi svůj rekord a získal jsi celkem:

 
88,76 Bodů

Žebříček nejlepeších soutěžících

1 Jméno Příjmení 87,98
2 Jméno Příjmení 87,98
3 Jméno Příjmení 87,98
4 Jméno Příjmení 87,98
5 Jméno Příjmení 87,98
6 Jméno Příjmení 87,98
7 Jméno Příjmení 87,98
8 Jméno Příjmení 87,98
9 Jméno Příjmení 87,98
10 Jméno Příjmení 87,98
11 Jméno Příjmení 87,98
12 Jméno Příjmení 87,98
13 Jméno Příjmení 87,98
14 Jméno Příjmení 87,98
15 Jméno Příjmení 87,98
16 Jméno Příjmení 87,98
17 Jméno Příjmení 87,98
18 Jméno Příjmení 87,98
19 Jméno Příjmení 87,98
20 Jméno Příjmení 87,98
21 Jméno Příjmení 87,98
22 Jméno Příjmení 87,98

Staň se fanouškem Stella Artois

Získáš tak možnost vyhrát jednu z 200 vyjímečných sklenic

Staň se fanouškem

Staň se fanouškem Stella Artois

Pravidla soutěže „Servírovací rituál Stella Artois“

1. Organizátor a pořadatel soutěže

Pivovary Staropramen s.r.o.
Se sídlem Praha 5, Nádražní 84, PSČ 154 00
IČ 24240711
DIČ CZ24240711
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 dále jen "organizátor".

Socialbakers a.s.
Se sídlem Pod Všemi svatými 427/17, 30100 Plzeň - Severní Předměstí
IČ 29098271
DIČ CZ29098271
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1627 dále jen "pořadatel".

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky po dobu 4 týdnů od 13. 05. 2013 do 09. 06. 2013 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, jež je uživatelem elektronické komunitní sítě Facebook, je starší 18-ti let s trvalým bydlištěm nebo adresou pro doručování na území České republiky, která potvrdí při registraci soutěžícího souhlas s těmito pravidly a dále v souladu s nimi nasdílí s organizátorem na elektronické microsite http://apps.facebook.com/servirovaci-ritual fungující emailovou adresu, své jméno a příjmení a povolí potřebná práva aplikaci (dále také "účastník", "soutěžící" nebo „uživatel“).

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže či Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

Podmínkou předání výhry je poskytnutí emailové adresy po zapojení do soutěže.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že se v době konání soutěže přihlásí do Facebook aplikace „Servírovací rituál Stella Artois“ umístěné na http://apps.facebook.com/servirovaci-ritual (dále jen „aplikace“) a povolí aplikaci potřebná práva pro vstup.

Základní princip aplikace spočívá ve splnění celé hry v co nejkratším možném čase. Čím rychleji soutěžící splní hru, tím více bodů obdrží. Hra se skládá z 9 klasických úkolů a 2 bonusových úkolů. Bonusový úkol je zobrazen v případě, že soutěžící správně odpoví na 3 úkoly v řadě. Soutěžící má 3 životy (pokusy), aby splnil všechny úkoly správně v rámci jedné hry.

Další podmínky:

 • Uživateli je zobrazeno 9 klasických úkolů, které lze splnit volbou jedné z dostupných odpovědí.
 • Uživateli jsou ve vybraných případech zobrazeny 2 bonusové úkoly spočívající ve správném seřazení nabízených položek.
 • V případě správné odpovědi získává soutěžící určitý počet bodů, v závislosti na rychlosti odpovědi a pokračuje k dalšímu úkolu. Maximálně může získat 10 bodů. Počet bodů se lineárně snižuje k 0 bodům v průběhu 5 vteřin.
 • V případě špatné odpovědi přichází soutěžící o záchranný život, nezískává žádné nové body a může opakovat úkol s jinou variací odpovědí.
 • V případě ztráty všech 3 záchranných životů přichází soutěžící o možnost pokračovat k dalšímu úkolu, dokončí hru s aktuálním počtem bodů a může opakovat celou hru začátku.
 • Každý soutěžící má možnost opakovat hru maximálně 10x každý den. Další možnost soutěžit získá až následující den.
 • Každé dokončení hry je následováno rekapitulací získaných bodů. Soutěžícímu bude do výherního žebříčku uložen pouze jeho nejlepší výsledek ze soutěžního kola.

Kola soutěže:

 • 1. kolo – 13. 05. 2013 – 19. 05. 2013
 • 2. kolo – 20. 05. 2013 – 26. 05. 2013
 • 3. kolo – 27. 05. 2013 – 02. 06. 2013
 • 4. kolo – 03. 06. 2013 – 09. 06. 2013

5. Výhry a jejich předání

V každém soutěžním kole vyhrává 50 soutěžících s nejvyšším počtem bodů sklenici Stella Artois v dárkovém balení. Po skončení soutěže budou výherci vyzváni k doplnění adresy, na kterou chtějí výhru doručit. Tuto adresu zadají do formuláře zobrazeného v rámci soutěžní aplikace do 5 pracovních dní od skončení soutěže. Na pozdější doplnění již nebude brán zřetel a výhra propadá. K možnosti vyplnit svoji doručovací adresu budou výherci vyzváni e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou sdíleli s pořadatelem při vstupu do aplikace) nebo Facebook notifikací.

Každý uživatel může soutěžit pouze za jeden Facebook profil. V případě, že pořadatel zjistí shodu doručovacích adres od více profilů, konkrétně více osob se stejným příjmením na jedné adrese, vyhrazuje si právo na tyto adresy výhru nedoručit. Soutěžící, který se již stal výhercem v některém z předchozích soutěžních kol, nebude do soutěžního žebříčku znovu zařazen.

V případě získání shodného počtu bodů rozhoduje o výherci dřívější datum a čas dosaženého skóre.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře výherci v případě výpadku serverů nebo www sítě, v případě odhlášení soutěžícího z Facebooku nebo změny emailové adresy soutěžících během doby konání soutěže, pokud jim tato změna nebyla řádně a včas soutěžícím oznámena.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi soutěže až do odvolání, nejméně však na dobu 3 let, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže.

7. Ostatní podmínky soutěže

V případě, že soutěžící vyhraje, dává organizátorovi soutěže souhlas ke zveřejnění svého jména, příjmení a k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či soutěž bez udání důvodu pozastavit či zrušit. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které je v rozporu se soutěžními pravidly. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže nenesou zodpovědnost za nedoručení výhry poštovní službou a/nebo doručení ceny v poškozeném stavu.

Výhru není možné doručit na území Slovenské republiky.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry poštovní službě.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Do soutěže jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání bodů ze strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Organizátor neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Na soutěžní zásilky nesplňující podmínky soutěže nebude brán zřetel.

Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.

Tato pravidla jsou považována za jediná úplná. Aktuální a úplné znění pravidel je přístupné na webové adrese: http://apps.facebook.com/servirovaci-ritual/rules/