Členské příspěvky – finální stav

Ahoj/dobrý den,

abychom se dobrali konce, a hlavně peněz:), tak shrnu, jak to bude s členskými příspěvky:

Řádný členský příspěvek: 300,-

splatný vždy do 15. daného měsíce, s  tím, že hradit se bude od června, kdy se samozřejmě splatnost 15. nestihne, ale rád bych měl v červnu na účtu aspoň peníze na koupi ČOV a zaplacení nákladů spojených se vznikem spolku.

Vstupní členský příspěvek: 500,-

splatný do 31 .8. 2014 na vytvoření počáteční rezervy.

Číslo účtu: 666666669/2010
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (p. Koželuh ml. jej nemá, uvede tedy místo něj v.s. 1)

Děkuji za pozornost

Nedostatek vody

Dnes ve večerních hodinách vyvrcholil kritický stav v dodávkách vody, který již údajně trvá od tohoto pátku. Ještě dnes se M. Menšík spojil se starostkou Žilova, která mu mimo jiné sdělila, že napuštení potrubí do normálního stavu může trvat až 6 dní v závislosti na odpovědném přístupu odběratelů. Tzn. není teď zcela vhodné např. napouštět bazény nebo dlouze zalévat.