Datový model ÚAP

Rád bych zde popsal na zvoleném příkladu atributovou část datového modelu územně analytických podkladů, se kterým se denně potkávám, od firmy T-Mapy pro Plzeňský kraj. Jako hlavní prvek bych uvedl, že tento datový model jde nad rámec známých 119 jevů a je tedy spíše univerzálním modelem využitelným v územním plánování i mimo něj. Nedělí prvky dle jevů vyhlášky, zavádí nadřazená témata a podtémata se skupinami jevů.

Atibuty prvků

Tyto informace by měl nést každý prvek v naší databázi:
ATRIBUTTYPPOPISZDROJ
ENTITA_IDStringČíslo jevu doplněné o časovou informaci a typ reprezentace(JEV_ID)(STAV_ID)(1-3)
JEV_IDIntegerČíslo jevuŠestimístné číslo dle seznamu
STAV_IDIntegerČasová informaceStav x návrh x výhled
VYHL_IDIntegerČíslo jevu z vyhláškyJevy dle vyhlášky (1-119)
META_IDIntegerIdetifikační číslo poskytovatele údajeČíslo dle obchodního rejstříku
PASPORT_IDStringČíslo pasportu s údaji o jevuInterní číslo

A nyní doplňující atributy k vybranému jevu č.1 "Zastavěné území". V datovém modelu je jeho vymezení následující:

Téma: 15_VymezeniUzemi
Podtéma: HraniceVymezeniUzemi
Vrstva: HVU_zastav_uz_p; HVU_zastav_uz_l

Symbolika je nadefinována jak pro polygonovou, tak pro liniovou vrstvu.

ATRIBUTTYPPOPIS
DATUM_VYDDateDatum vymezení zastavěného území
ICOBIntegerIdentifikační číslo obce
OBECStringNázev obce
VZNIKStringZpůsob vzniku zastavěného území
ZDROJStringZdroj údaje o zastavěném území
ZU_IDIntegerIdentifikátor plochy v rámci jedné obce

V této ukázce jsem se snažil o přiblížení atributové části používaného datového modelu, pochopitelně tato problematika je mnohem hlubší a zasloužila by si větší pozornost. Takže snad někdy příště.


Na začátek stránky Úvodní stránka